Ovo je kamen, a ne parče torte

Crveni ahat i beli opal sa botrijalnim kalcedonom Ahat je vrsta kalcedona, kriptokristalni oblik kvarca. Translucencija, obrasci boje ili inkluzije nalik mahovinama mogu razlikovati ovaj kamen od ostalih oblika kalcedona. Agati mogu pokazati širok spektar živih, upečatljivih boja. Oni su uglavnom rezultat tragova oksida gvožđa, mangana, titana, hroma, nikla i drugih elemenata. Opal je belo